Дезинфекција, дезинсекција и дератизација на сите објекти

Извршивме целосна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на сите објекти со цел да овозможиме уште подобри услови за безбеден престој на децата и вработените.