Известување – Прекин на настава

Почитувани родители,

Согласно добиените насоки од министерството за здравство и добиените препораки од Владата на Република Северна Македонија Ве известуваме дека воспитно образовниот процес во нашата установа се прекинува во наредните 14 дена.

Од управата на
ЈУДОДГ “Вера Циривири Трена – Штип”