РАСПОРЕД

Организација на дневните активности од најрана предучилишна возраст (јасли)
Активности Време Белешка
Прием на децата и слободни активности по желба на децата 05:30 Приемот на децата е до 08:15
Утринска гимнастика 08:15 Утринската гимнастика е до 08:30
Подготовка за појадок и појадување 08:30 Појадокот е до 09:30
Реализација на дневното планирање 09:30 Реализацијата на дневното планирање е до 10:00
Ужинка 10:00 Ужинката е до 10:15
Слободни игри 10:15 Слободните игри се до 10:50
Миење на рацете и подготовка за ручек 10:50 Миење на рацете и подготовка за ручек  е до 11:00
Ручек 11:00 Ручекот е до 11:30
Миење на раце и користење на тоалет 11:30 Миењето на рацете и користењето на тоалетот е до 12:00
Попладневен одмор-спиење 12:00 Попладневниот одмор е до 14:00
Ужина 14:00 Ужинката е до 14:30
Слободни игри 14:30 Слободните игри се до 15:30
Испраќање на децата 15:30 Испраќањето на децата е до 17:00
Организација на времето и куќен ред за во градинка
Активности Време Белешка
Прием на децата и слободни активности по желба на децата 05:30 Приемот на децата е до 08:15
Утринска гимнастика 08:15 Утринска та гимнастика е до 08:30
Подготовка за појадок и појадување 08:30 Појадокот е до 09:00
Реализација на дневно планирање 09:00 Реализацијата на дневното планирање е до 09:30
Ужинка 10:00 Ужинката е до 10:15
Слободни активности 09:30 Слободните активности  се до 10:00
Реализација на дневното планирање 10:00 Реализација на дневното планирање е до 10:30
Прошетки, набљудување и престој на воздух. Факултативни програми 10:00 Оваа активност е до 11:30
Ручек 11:30 Ручекот е до 12:00
Попладневен одмор-спиење 12:00 Попладневниот одмор е до 14:00
Ужина 14:00 Ужинката е до 14:30
Слободни игри 14:30 Слободните игри се до 15:30
Испраќање на децата 15:30 Испраќањето на децата е до 17:00