УПИСИ

Потребни документи за упис во градинка:

  • Пријава;
  • Податоци за здравствена состојба на детето (пополнува матичен лекар);
  • Потврда за здравствена состојба имунизација;
  • Изјава за посетата на превентивниот тим при ЈЗУ,,Здравен дом д-р Панче Караѓозов’’ – Штип;
  • Уплатница;
  • Договор;
  • Досие за упис во градинка.